Personvern

Personvern

Innledning

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan +2 INTERIØR AS samler inn og bruker personopplysninger. +2 INTERIØR AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

+2 INTERIØR AS Organisasjonsnummer: 995 451 697

Adresse:
Pluss 2 Interiør
Munkerudtunet 29
1164 OSLO

E-post: charlotte@pluss2.no

Telefon: +47 97 67 18 09

Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi bruker også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og post.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse brukes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det, blir opplysningene også brukt til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på vår nettside.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi vil også kunne utlevere opplysningene i nødvendig utstrekning dersom det er pålagt ved lov eller det er grunnlag for mistanke om at det er begått lovbrudd som politiet bør undersøke.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.