Gardiner

Lysforhold og akustikk påvirker hvordan vi har det og hvordan vi presterer på jobb.

Ved å benytte gardiner kan vi skape gode og funksjonelle arbeidsplasser og et tilrettelagt og innbydende arbeidsmiljø. Derfor har gardiner også blitt en nøkkelfaktor i arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet.

HMS

Moderne bygg lages med store glassflater, for å sikre dagslys inn i bygget. I tillegg benyttes ofte åpne kontorlandskap for å skape effektivitet i virksomheten. 

Dette har gitt gardiner en renessanse, fordi de effektivt regulerer lyd, lys og stemning. Akustiske wavegardiner demper etterklangen og skaper harmoniske og funksjonelle rom.

Konsekvensen av økt glassbruk skaper også innsyns-utfordringer og gjenskinn på skjermer og lerret. Gardiner er ideelle for å kontrollere sollyset, dempe gjenskinn, hindre innsyn og sikre brukere av bygget tilrettelagte lokaler, uten å gå på bekostning av arkitekturen.

Vi benytter gardiner i flere forskjellige kvaliteter og stoff for løse utfordringene til hvert enkelt prosjekt. 

Motoriserte gardiner

Motoriserte gardiner kan regulere innsyn og lysforhold helt automatisk. 

Kunden velger om dette skal kobles til eget styringssystem eller med veggmonterte brytere. Kan brukes på alt fra små vinduer til store saler og teatre.

Gardin som romdeler

I åpne landskap eller store rom kan gardiner brukes som romdelere. Dette bidrar til akustikkdemping, skjerming av kontor og skaper stillesoner. I tillegg blir området lunere og hyggeligere.  

Konfidensialitet kan også sikres ved å benytte gardiner i møterom og ved ulike kontorløsninger. På den måten kan man veksle mellom private rom og åpne miljøer etter behov. 

Gardin som understøtter din merkevare

Vi løser det aller meste for våre kunder og tilbyr blant annet tekstiler som er miljøsertifiserte, brannsikre, resirkulerte, naturbaserte- i spennende og oppdaterte design. 

Slik er vi med på å ivareta og understøtte merkevaren til våre kunder. En merkevare speiles i følelsen man får av et sted og menneskene som er der. Med gjennomtenkte og behagelige omgivelser påvirkes opplevelsen av virksomheten.